פרופ' יהושע לוינסון

תמונה של פרופ' יהושע לוינסון
בניין רבין, חדר 2201
שעות קבלה: בתיאום מראש
02-5880079

מלמד את ספרות המדרש והאגדה בספרות חז"ל משלהי העת העתיקה. השלים את לימודיו בחוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית בירושלים בהדרכתו של פרופ' יונה פרנקל. מחקריו מתמקדים בפואטיקה תיאורית, היסטורית ותרבותית של המדרש. ספרו הסיפור שלא סופר: אמנות הסיפור המקראי המורחב במדרשי חז"ל הופיע בשנת תשס"ה בהוצאת מאגנס ועוסק בפואטיקה של המקרא המשוכתב במדרש. ערך קובצי מחקרים על המדרש כמו מחקרים בתלמוד ובמדרש בהוצאת מוסד ביאליק, והגיון ליונה: היבטים חדשים בחקר ספרות המדרש, האגדה והפיוט בהוצאת מאגנס. בשנים האחרונות הוא חוקר סיפורי מסע בספרות חז"ל ותפיסת הסובייקט בהלכה ובאגדה.