ד"ר ינאי ישראלי

תמונה של ד"ר ינאי ישראלי
שעות קבלה: בתיאום מראש

תחומי מחקר והוראה: היסטוריה חברתית ותרבותית של ספרד והעולם ההיספאני בימי הביניים ובעת החדשה המוקדמת (המאות ה-14 עד ה-16), מערכת המשפט, בירוקרטיה ותהליכי בניין-מדינה, נשים וחוק, סוציולוגיה היסטורית, היסטוריה של יהודים ומומרים.

ינאי ישראלי למד היסטוריה באוניברסיטת מישיגן. עבודת הדוקטורט שלו התמקדה בהגשת עתירות (פטיציות) למלכי קסטיליה כפרקטיקה חברתית במאה ה-15, והיא התבססה על מחקר ארכיוני נרחב ועל ניתוח של מאות תעודות משפטיות. פרויקט המחקר הנוכחי של ישראלי מבקש לשפוך אור על היבטים שונים של התרבות הפוליטית בספרד בסוף ימי הביניים ובראשית העת החדשה המוקדמת באמצעות התחקות אחר ״החיים החברתיים״ של מסמכים מלכותיים. מחקר זה מראה כיצד שחקנים חברתיים שונים, ובכלל זה רבים מפשוטי העם, השיגו צווים ומסמכים מטעם המלך והשתמשו בהם ככלי במאבקים פוליטים בזירה המקומית. המחקר טוען כי עשרות אלפי אינטרקציות מקומיות, אשר במסגרתן נתינים נשענו על צווים מטעם המלך על מנת להציג תביעות, לאיים על יריבים, ולפעמים לאתגר את מבני הכוח ברמה המקומית, השפיעו באופן עמוק על המציאות הפוליטית והחברתית בעולם ההיספאני. אינטרקציות אלו עיצבו דפוסי מחשבה ופעולה חדשים והקנו משמעויות חדשות למושגי הריבונות, הצדק והקהילה הפוליטית. במחקרים נוספים, ישראלי התמקד במהומות עירוניות, באלימות נגד מומרים, ובשימוש בפרקטיקות משפטיות במאבקים מקומיים.