החוג ללימודים ספרדיים ולטינו-אמריקאיים

תמונה של פרופ' רות פיין

פרופ' רות פיין

ראשת החוג ללימודים ספרדיים ולטינו-אמריקניים
ראשת ההדגש הספרותי
יועצת לתואר מוסמך ולדוקטורט (תחום ספרותי)
02-5883830
ruth.fine@mail.huji.ac.il
חדר: 6606 (מדעי הרוח), שעת קבלה: יום ד' 14.00-16.00
שעות קבלה: בתיאום מראש