ד"ר תמר הס

תמונה של ד"ר תמר הס
בניין רבין, חדר 2205.
בתיאום מראש בדוא"ל
02-5883708

עוסקת בשירה ובסיפורת העברית החדשה, מאמצע המאה ה-19 ועד היום. מחקריה מתמקדים בכתיבה אוטוביוגרפית, ובמאפייניה של האוטוביוגרפיה העברית, ונשענים על תיאוריות פמיניסטיות של מגדר ועל השיח התיאורטי על אוטוביוגרפיה.